четвъртък

Една Най-Обикновена Коледна История


Моята история започва на 10-ти Март, 1981г. Този ден наистина промени целия ми живот. Беше ден, който никога няма да забравя. Претърпях самолетна катастрофа. Озовах се в болницата абсолютно парализиран. Гръбначният ми стълб беше натрошен, бях счупил първи и втори шиен прешлен, рефлексът ми за гълтане бе разрушен, не можех да ям или да пия, диафрагмата ми бе разрушена, не можех да дишам. Единственото, което можех да правя, бе да мигам с очи. Докторите, разбира се, казаха че ще бъда зеленчук до края на живота си. Всичко, което можех, бе да мигам с очите си.. Това е картината, която ми изрисуваха, но нямаше значение какво мислеха те. Най-важното беше, че мислех. Изрисувах се в умът си отново, като нормален човек, който излиза от болницата - вървейки.

Единственото, върху което трябваше да работя в болницата, беше моят ум, а щом имате ума си, можете отново да поставите нещата по местата им.

Бях свързан с респиратор и докторите казаха, че повече никога няма да мога да дишам сам, защото диафрагмата ми била унищожена. Но едно тихичко гласче продължаваше да ми казва: “Дишай дълбоко, дишай дълбоко.” Най-сетне бях освободен от респиратора. Докторите нямаха никакво обяснение. Не можех да позволя на нищо, което би ме отвлякло от целта и визията ми, да се промъкне в съзнанието ми.

Бях си поставил за цел да изляза от болницата - вървейки - на Коледа. И го направих. Излязох от болницата на собствените си два крака. Казаха, че това не можело да бъде постигнато. Това е един ден, който никога няма да забравя.

За хората, които в момента стоят някъде там и страдат, ако исках да обобщя живота си и да обобщя какво те биха могли да постигнат в своя живот, бих го обобщил в шест думи: “Човек става това, за което мисли.”

Морис Гудман,
Автор и Международен Оратор

Ронда Бърн: По темата за здравето бих желала да ви оставя с тези илюминиращи думи от Д-р Бен Джонсън: “Сега навлизаме в ерата на енергийната медицина. Всичко във Вселената притежава честота и единственото, което трябва да направим, е да променим честотата или да създадем обратна честота. Ето толкова лесно е да променим каквото и да било в този свят. Тази работа е грандиозна. Това е най-мащабното нещо, на което някога сме се натъквали.”


Извадка от оригиналната английска версия на книгата “Тайната”, Ронда Бърн

Няма коментари:

Публикуване на коментар