четвъртък

"Законът на Относителността" от Джон Ассараф

Ето един хипотетичен въпрос за вас:
Ще бъдете ли развълнувани, ако научите, че да създадете частен джет е също толкова лесно, колкото да създадете и хартиен самолет?

Това не е лудост. Двата закона, които ще дискутирам в този урок, обещават именно това.

Устроени сме да мислим, че проявяването на големите резултати, трябва да означава големи усилия.

Но така ли е наистина?

Първо, нека ви задам няколко уместни въпроса:

Вие ниски ли сте или сте високи?
Стаята, в която се намирате, голяма ли е или малка?
Печелите ли много пари или печелите малко?
Разбирате ли накъде бия? Искам да кажа, че докато не свържете или не сравните нещото във въпроса с нещо друго, вие не можете да отговорите.

В действителност, вие не можете да определите нещо, без да имате друго нещо, с което да го свържете, нещо за сравнение.

1,500 кв.м. къща може да са малко за някого, който е свикнал да живее в по-голяма къща, но за някой който изобщо никога не е живял в къща, може да се сторят като истински палат.

Вашите минали изживявания влияят върху оценките ви, но истината е, че всичко "просто е". 1,500 кв.метровият дом всъщност не е малък или голям. Той просто е 1,500 кв.метров дом, възприет и описан от различните хора като удобен, клаустрофобичен или огромен, в зависимост от тяхната собствена перспектива.

Ключова перспектива: Всичко е относително

По какъв начин е полезно това?

Ами, важно е да имате на ум Законът на Относителността, когато оценявате дадена ситуация или събитие. Ако продължавате да виждате нещо, което някой има или може да направи, като "повече" отколкото вие имате или можете да направите, тогава може да се окажете в беда.

Всичко е относително, и вие трябва да се научите да не се сравнявате с другите или с минали изживявания. Гледайте на нещата като "просто е", без осъждане, и вие никога няма да се поддадете на чувството, че не сте достатъчни или че нямате достатъчно.

Това става особено критично, когато пренастройвате ума си да бъде способен да ви помага да постигнете страхотните неща, които винаги сте искали. Ако постоянно осъждате нещата с общоприетите неуместни етикети, като "голямо" и "малко", вие ще си създадете ненужни препятствия.

Вселената не счита никое от желанията, които имате, като "твърде големи" или "твърде малки". Вселената е подготвена да достави всичко, което може да се случи да поискате, независимо дали е голямо колкото дворец или е малко, колкото копче. Тя просто чака да дадете поръчката си, така да се каже, и ще започне да движи нещата във вашата посока, основавайки се на Законът на Привличането.

Няма коментари:

Публикуване на коментар