събота

"Дърварят и Елфа" от Майкъл Джоузефсън

Много отдавна, един дървар спасил живота на един елф, и му било дадено едно желание. Дърварят мислил дълго, и накрая си пожелал всяка една от трите му дъщери да си намери добър съпруг.

Но елфът бил пълен с игри. "Аз откъде да знам какво разбираш ти под добър? Ще им дам съпрузи, но трябва да назовеш само едно качество, и то трябва да бъде същото за всички. Какво ще бъде? Мога да ги направя умни, силни, красиви, богати - само го назови."

Дърварят казал: "Тогава им дай мъже с добър характер."

Елфът не бил свършил с игрите. "А аз как да знам какво е добър характер?"

"Имаш ли деца?" - попитал дърваря.

"Имам." - казал елфът.

"А обичаш ли ги?"

"Повече от самият живот."

"Тогава дай на дъщерите ми този тип мъже, който би дал на децата си."

"Ах," - казал елфът, "тогава ще ти трябват достойни мъже, с добри и любящи сърца. А също ще добавя и здрав разум."

Дърварят бил умен човек и добър баща. Той знаел, че благосъстоянието и щастието на децата му, зависи от качеството на взаимоотношенията им. А качеството на взаимоотношенията им, зависи от качеството на хората, с които са.

Но какво би казал дърварят, ако въпроса бе какво качество би поискал за собствените си дъщери? Като мъдър баща, той отново би поискал добрия характер. Независимо дали е в съпруга ви или във вас, умът, добрия външен вид и парите са донякъде добре, но накрая най-същественото качество на добрия живот е добрия характер.

Това е Майкъл Джоузефсън, напомнящ ви, че характера е от значение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар