вторник

"Силата на Уверенията" от Луис Л. Хей

Днес е вашият ден да започнете да създавате радостен и изпълващ живот. Днес е денят да започнете да освобождавате всичките си ограничения. Днес е вашият ден да научите тайните на живота. Вие можете да промените живота си към по-добро. Вие вече притежавате инструментите вътре във вас да го направите. Тези инструменти са вашите мисли и вашите вярвания.

Всяка мисъл, която мислите, и всяка дума, която казвате, е едно уверение.  Целият ни себеговор, нашия вътрешен диалог, е поток от уверения. Вие утвърждавате и създавате преживяванията в живота си с всяка дума и мисъл. Много от нещата, които обикновено казваме и мислим, са доста негативни и не създават добри преживявания за нас.

Трябва да променим мисленето и говора си към позитивни модели, ако искаме да променим живота си. Уверението е началната точка по пътя към промяната.

Хората често питат: "Как да започна да утвърждавам доброто? Къде започвам?"

Препоръчвам ви да започнете да си правите списъци. Направете отделна страница за всяка тема, като любовта, семейството, здравето, просперитета, "аз". Напишете най-отгоре на всяка страница: "Какво Вярвам За Любовта" (или друго заглавие). После, напишете всяка мисъл, която ви идва по тези теми, както негативна, така и позитивна. Ще видите една много ясна картина на вярванията си.

Следващата стъпка е да вземете всяко негативно твърдение и да го превърнете в позитивно уверение. Щом веднъж това е направено, добавете това уверение: ВСИЧКИ МОИ ПОЗИТИВНИ УВЕРЕНИЯ, СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ИСТИНА ЗА МЕН!

Правенето на уверения е съзнателния избор да мислите конкретни мисли, които ще създадат позитивни резултати в бъдещето. Те създават началната точка, която ще ви позволи да започнете да променяте мисленето си.

Утвърждаващите твърдения отиват далеч отвъд реалността на настоящето в създаването на бъдещето, посредством думите, които използвате в сегашния момент. Когато избирате да казвате: "Аз съм проспериращ." вие може и в действителност да имате много малко пари в банката в този момент, но това което правите е че вие посявате семената за вашия бъдещ просперитет.

Всеки път щом повтаряте това твърдение, вие препотвърждавате семената, които сте посадили в атмосферата на вашия ум. Затова вие искате тази атмосфера да бъде щастлива. Нещата растат по-бързо в богатата и наторена почва.

Когато промените мисловния си процес, тогава всичко в живота ви също ще се промени. Ще бъдете удивени и приятно изненадани да видите как хората, местата, нещата и обстоятелствата могат да се променят. Не губете време спорейки за вашите ограничения: лоши връзки, проблеми, болест, бедност и т.н. Колкото повече говорите за проблема, толкова повече го закотвяте на мястото му.

Научете са да превръщате негативните си уверения в позитивни. Например: "Никога нямам достатъчно пари" се превръща в "Парите идват в живота ми изобилно."

Уверенията са решения, които ще заменят всеки проблем, който може и да имате.
Когато и да имате проблем, повтаряйте отново и отново:
"Всичко е наред. Всичко работи за моето най-висше добро.
От тази ситуация ще излезе само нещо добро. На сигурно място съм."

Това простичко уверение ще създаде чудеса във вашия живот!


Луис Л. Хей е метафизически лектор и учител, и автор на множество книги, включително и международния бестселър "Можете да Излекувате Живота Си". От повече от 25 години, тя е асистирала на милиони хора да открият и да започнат да използват пълния потенциал на своите творчески сили за личностно израстване и самолечение.

Няма коментари:

Публикуване на коментар